Naschrift…

Uit het Rotterdams Dagblad van vandaag:

Gevangenen tevreden over hun verblijf.

“Een verblijf in een Nederlandse gevangenis is zo slecht nog niet. Uit een onderzoek van de dienst Justitiële Inrichtingen blijkt dat gedetineerden tevreden zijn over het leefklimaat in de bajes.
Ruim 6.400 gedetineerden uit zestig huizen van bewaring en gevangenissen werkten aan het onderzoek mee. Over het algemeen gaven de gevangenen aan hun huisvesting schoon en veilig te vinden. Diefstal is er onderling nauwelijks en de bewakers zijn sympathiek.
Ze hebben geen hoge pet op van inspanningen van hulpverleners om hen op het rechte pad te houden. Uit andere onderzoeksgegevens blijkt dat de helft na vijf jaar weer vast zit.”

Dat zet deze discussie toch weer in een heel ander voetlicht….

0 Thoughts on “Naschrift…

  1. Hmm, dan kan het kabinet daar wel wat bezuinigen

  2. Goeie discussie….

Roept u maar!

Post Navigation