Aangepaste gebruikersvoorwaarden

Ohw jee… het mag niet (meer).

5. Rechten en Verplichtingen (moet dat niet plichten zijn?) Gebruiker

5.4
j. het al dan niet via een technische maatregel verhullen van de herkomst, en/of de werking beperken of onmogelijk maken, en/of de toegang onmogelijk maken, van enige door Web-log.nl op de Weblogs of de Website geplaatste materialen;

9. Beëindiging Gebruik

9.1.
Web-log.nl behoudt zich het recht voor om de levering van de Website, de Weblogs en de Diensten aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een Weblog geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of de Weblog en het Gebruikersprofiel van de Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in het geval de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de inhoud van een Weblog geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de dekking van deze Gebruikersvoorwaarden.

Gelukkig maar dat ik er toch al niet meer was

3 Thoughts on “Aangepaste gebruikersvoorwaarden

  1. Ik mis je enorm, Madd. Reageer nu eens..? weblog@aadmeijer.nl

    En een dikke kus !

  2. Maar het werkt nog wel

Roept u maar!

Post Navigation